Terrijntje.nl

Home
Over Trijntje Gosker
Aan het tuinhek
Strakke sporen
De rand van elders
Dit keer de polder
Gedichten over Zwolle
Textiel en zo
Gedichtendag
Activiteiten
Verkoop
Links
Contact

Trijntje Gosker (1948)


  • Schrijft poëzie
  • Is enthousiast lid van het Zwols dichterscollectief
  • Was jarenlang actief in het Filosofische Café Zwolle
  • Verzorgt optredens en workshops bij culturele activiteiten,
    jubilea en verjaardagsfeesten 
  • Werkt gestaag aan de verbetering en uitbreding van Lezen moet je dóén, een leesmethodiek voor wie niet vanzelf leert lezen
  • Is de bedenker en ontwikkelaar van de pictoschrijver en het Picto Semi Schrift, een ondertiteld beeldschrift
  • Is bedenker en promotor van een nieuwe dichtvorm: Pictopoëzie
  • Werkte tot aan haar pensioen als docent aan de Hogeschool Utrecht bij het Seminarium voor Orthopedagogiek o.a. als leesexpert
Trijntje Gosker
Terrijntje, de terreinwagen die naam gaf aan het schrijfbedrijf

Terrijntje

Meer weten?

Lezen moet je dóén
Informatie over materialen en studiedagen bij de leesmethode Lezen moet je dóén.
Ga naar Lezenmoetjedoen.nl

Picto Semi Schrift
Zelf pictoteksten of pictopoezie schrijven? Ga naar Pictoschrijver.nl

Meer dan gewoon
Meer dan gewoon, passend onderwijs voor kinderen met downsyndroom in de basisschool. Dit boek is en handleiding voor basisscholen die ook een leerling met downsyndroom begeleiden. Verkrijgbaar bij uitgeverij Agiel.

Zie ook:

Zwols Dichterscollectief

Filosofisch Café Zwolle

Terug

 
  webdesign: driezendesign.nl