Over Trijntje Gosker

Trijntje Gosker (1948)

  • Schrijft poëzie
  • Jarenlang lid van het Zwols dichterscollectief en actief in het Filosofische Café Zwolle
  • Verzorgt de gedichten in de publicatieborden van Stadhuis Zwolle
  • Verzorgt workshops poëzie bij culturele activiteiten
  • Werkt gestaag aan de verbetering en uitbreiding van Lezen moet je dóén, een leesmethodiek voor wie niet vanzelf leert lezen
  • Is de bedenker van het Picto Semi Schrift, een ondertiteld beeldschrift, dat door leerkrachten en logopedisten wordt gebruikt bij het schrijven van pictoteksten met de Pictoschrijver
  • Is bedenker en promotor van een nieuwe dichtvorm: Pictopoëzie
  • Werkte tot aan haar pensioen als docent aan de Hogeschool Utrecht bij het Seminarium voor Orthopedagogiek o.a. als leesexpert

Terrijntje, de terreinwagen die ooit naam gaf aan het schrijfbedrijf